Maandelijks archief: februari 2022

Deadline extension to February 22: Call for Applications: Kress Foundation Conference Attendance Award

The 2022 Samuel H. Kress Foundation Conference Attendance Award for International Exchange is open for applications. Please apply soon to meet the extended deadline on February 22, 2022.

Thanks to the generosity of the Samuel H. Kress Foundation, the Art Libraries Society of North America offers a program to help fund international travel and promote the exchange of ideas and information among art librarians. Exceptional art information professionals will receive awards beginning at the amount of $1,500 USD* to attend conferences, thereby fostering communication and developing connections with international projects and initiatives. ​​

There are two categories of awards:

  • For European librarians and art information professionals to attend the annual conference of the Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA). The 50th Annual Art Libraries Society of North America conference to be held in Chicago, Illinois from April 5-9, 2022.   
  • For ARLIS/NA members to attend the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Art Libraries Satellite Meeting or another European art library conference. IFLA will hold their World Library and Information Congress in Dublin, Ireland from July 26-29, 2022. Given that some conferences may be offered virtually in 2022, applications for $150-500 for virtual conference attendance will also be considered.

*The Samuel H. Kress International Travel Awards Committee may take into consideration levels of need, participation, and travel costs before determining the final amount, but each award will begin with the $1,500 USD amount. 

This is a terrific opportunity made possible through the generosity of the Kress Foundation. Please submit your application (https://forms.gle/JYBvw5GL5zNvpK2w7) soon.

Overlijdensbericht Goos Dullaart

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Goos Dullaart op 24 januari jl. in de leeftijd van 78 jaar. Sinds zijn pensionering in 2010 was hij erelid van het OKBN. Het erelidmaatschap werd hem verleend uit waardering voor zijn vele verdiensten voor het OKBN, niet in de laatste plaats als een van de mede oprichters in 1982. Daarnaast heeft hij vele jaren bestuurstaken in onze vereniging vervuld waaronder meerdere malen het voorzitterschap.

Ondanks een zwakke gezondheid toonde hij zich nog steeds betrokken bij onze vereniging. Zo stuurde hij afgelopen zomer nog een afzegging voor onze online bijeenkomst met daarbij een gevonden uitnodiging voor de online informatie konferentie van Swets Subscription Service in De Doelen in 1992! Hij vroeg zich daarbij af hoeveel van ons nog zouden weten dat Swets indertijd een belangrijke tijdschriftenleverancier was. Swets bestaat niet meer, en online meetings hebben nu een totaal andere invulling was zijn overpeinzing.

De uitvaart heeft afgelopen donderdag 3 februari in besloten kring plaatsgehad. Wij herdenken Goos Dullaart met respect en vriendschap.

Wilma Knol, namens bestuur OKBN