Tagarchief: Bijeenkomst

Uitnodiging voor de Voorjaarsbijeenkomst: Collectievorming, -beleid en -ontwikkeling

Wanneer Donderdag 30 maart, 13.00-17.00u (fysieke bijeenkomst, geen online mogelijk)

Waar Centraal Museum, Agnietenstraat 1, Utrecht

Programma

De kern van elke bibliotheek is een collectie die bedoeld is voor gebruikers. De collectie en hoe deze gevormd is en wordt, geeft onvermijdelijk ook de visie weer van een instelling. Wat vond men belangrijk, wat wou men delen met anderen, wat viel er buiten de boot. Bij het verzamelen heeft men altijd gebruikers op het oog.

De kunstbibliothecarissen vandaag werken met collecties die doorgaans een lange geschiedenis hebben, waarbij vaak de bibliotheek de enige poort vormde tot een ruimere wereld van kennis en informatie. Dit doen ze echter niet langer meer alleen. Afspraken rond collectievorming zijn niet nieuw. Sterker nog, vroeger waren ze levendiger dan nu. Waarom is dat eigenlijk zo? Hoe verhouden bibliotheken zich tot elkaar? En waarom wordt daar zo weinig over gesproken? Zijn er uitdagingen die we beter samen zouden aangaan? Of is het meer te verantwoorden om blijvend te redeneren vanuit de eigen noden alleen?

Meer dan genoeg vragen om over dit onderwerp een studiedag te organiseren. We vroegen diverse bibliotheken om hun huidig collectiebeleid te komen toelichten. Sommige zijn nieuw en formeel, andere zitten nog volop in ontwikkeling of zijn louter informeel omdat er zo veel verandert. Afsluitend plannen we een gesprek over wat we hebben gehoord met de sprekers en het publiek. Want samen weten we meer.

Aanmelden: Deelname is gratis. Aanmelden graag vóór 23 maart via: info@okbn.nl

Graag tot ziens op 30 maart! – namens het OKBN-bestuur, Anna Rademakers (voorzitter)

TIP Bezoek voorafgaand aan de OKBN studiedag de tentoonstelling Bent Vueghels: een bende vrije vogels in het Centraal Museum !

13 febr.: Themamiddag over het gebruik van research tools in kunstbibliotheken en bij kunstopleidingen

Het bestuur van het OKBN nodigt u graag uit voor een themamiddag over het gebruik van research tools bij kunst(historisch) onderzoek in musea en bij kunstopleidingen. Deze middag vindt plaats op 13 februari a.s. in de Willem de Kooning Academie Rotterdam.
Aanmelden kan tot uiterlijk 6 februari bij: anna.rademakers@kb.nl

Het maximum aantal deelnemers is 60 personen. Voor leden is deelname gratis, niet-leden betalen € 10,00 en krijgen hiervoor een factuur toegestuurd
Adres:
Willem de Kooning Academie
Blaak 10, Rotterdam
Openbaar vervoer: station Blaak (Blaak 10 is aan de overzijde van het station)
Auto: parkeergarage Markthal

Programma:
 13.00-13.30 Inloop met thee en koffie
 13.30-13.35 Welkom
• 13.35-14.05 Geert Jan Koot: Art Discovery Group Catalogue: Research Gateway to Art Literature
 14.15-14.45 Lieke van Deinsen: Van woord naar beeld: naar een interdisciplinaire ‘lezing’ van het culturele verleden
• ca. 14.45-15.15 Pauze
• 15.15-15.45 Wilma Knol: Informatievaardigheden bij artistic research in het beeldend kunstonderwijs
• 16.00-17.00 borrel aangeboden door de Willem de Kooning Academie in: ‘De Willem’, het restaurant van de Willem de Kooning Academie.

Sprekers:
Geert Jan Koot (hoofdcurator bibliotheekcollecties Rijksmuseum)
Art Discovery Group Catalogue: Research Gateway to Art Literature
Deze catalogus is het resultaat van een samenwerkingsproject van 60 kunstbibliotheken
en vormt het meest uitgebreide bibliografisch hulpmiddel voor kunsthistorisch onderzoek.
Deze groepscatalogus biedt toegang tot boektitels maar vooral ook artikelen, soms met
toegang tot de volledige digitale tekst. Geert-Jan Koot is projectleider, legt uit hoe het
systeem werkt en hoe en waarom het is ontstaan. Deze aanvulling op de standaard
Worldcat.org definieert Art Discovery als een zeer nuttig en veelbelovend bibliografisch
hulpmiddel voor kunsthistorisch onderzoek.
Zie ook: http://artdiscovery.net/
Lieke van Deinsen (coördinator lees- en studiezaal Research Services Rijksmuseum)
Van woord naar beeld: naar een interdisciplinaire ‘lezing’ van het culturele verleden
Op een sombere, soms zelfs apocalyptische, toon is de afgelopen jaren gereflecteerd op
de toekomst van de geesteswetenschappen. Teruglopende studentenaantallen werken de
clustering in brede opleidingen in de hand. Wat betreft onderzoek blijkt het steeds vaker
noodzakelijk om de handen in een te slaan in vak- en discipline overstijgende
onderzoeksprojecten. In het directe verlengde van deze ontwikkelingen groeit de
noodzaak van nieuwe en nadrukkelijk interdisciplinaire onderzoeksmethodieken.
Aan de hand van haar recente onderzoek als Johan Huizinga Fellow in het Rijksmuseum
zal Lieke van Deinsen uiteenzetten op welke manieren zij nieuwe, interdisciplinaire
onderzoeksmethoden aanwendt in haar onderzoek naar het Nederlandse literaire
verleden. In haar studie naar het Panpoëticon Batavûm, een achttiende-eeuwse
verzameling van auteursportretten, verweefde zij methodieken uit de literatuur-, kunst en
cultuurgeschiedenis en zocht zij aansluiting bij de recente verworvenheden van de Digital
Humanities.
Wilma Knol (informatiespecialist en embedded librarian Willem Kooning Academie)
Art research in het beeldend kunstonderwijs
Samen met collega-docenten ontwikkelde Wilma Knol een ‘tool’ om studenten beeldende
kunst te trainen in informatievaardigheden.
Haar presentatie gaat over informatievaardigheden bij artistiek research in het beeldend
kunstonderwijs en de manier waarop dit wordt ingebed in het curriculum van de
opleidingen.