Stem hier voor de OKBN Innovatieprijs!

Het OKBN heeft afgelopen najaar besloten om het beste, meest innovatieve project of idee in coronatijd te waarderen met de OKBN-innovatieprijs. De publieksstemmen worden meegewogen in het eindoordeel van de jury, die bestaat uit: Geert-Jan Koot, voormalig hoofd van de Rijksmuseum Research Library en conservator Bibliotheekcollecties bij het Rijksmuseum (voorzitter), Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar Informatiesamenleving, in het bijzonder de transformatie van openbare bibliotheken (bijzondere leerstoel vanwege de KB | Nationale Bibliotheek)  aan de UVA, en Marg van den Burgh, Programmamanager Metamorfoze bij de KB | Nationale Bibliotheek.

Inzendingen
Inzending DAL
Inzending TextielMuseum
Inzending Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam

Stemmen
Het stemmen is gesloten.

OKBN Voorjaarsbijeenkomst : Innovaties in (kunst)bibliotheken

Datum: vrijdag 25 maart 2022
Tijd: 13.30-17.00u
Waar: KB | Nationale Bibliotheek, Den Haag (zaal Visboek)

De afgelopen twee jaar zijn we anders gaan werken onder invloed van de beperkingen die de COVID 19-pandemie ons oplegde. Minder plaatsgebonden, meer digitaal… (Kunst)bibliotheken hebben zich moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Bepaalde ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen, nieuwe mogelijkheden zijn verkend. Welke lessen hebben we geleerd en kunnen we ook in het post-coronatijdperk inzetten?

Het OKBN heeft afgelopen najaar besloten om het beste, meest innovatieve project of idee in coronatijd te waarderen met de OKBN-innovatieprijs. De inzendingen zijn te vinden op deze pagina, waar ook de mogelijkheid bestaat om je stem uit te brengen op jouw favoriete kandidaat. De publieksstemmen worden meegewogen in het eindoordeel van de jury, die bestaat uit: Geert-Jan Koot, voormalig hoofd van de Rijksmuseum Research Library en conservator Bibliotheekcollecties bij het Rijksmuseum (voorzitter), Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar Informatiesamenleving, in het bijzonder de transformatie van openbare bibliotheken (bijzondere leerstoel vanwege de KB | Nationale Bibliotheek)  aan de UVA, en Marg van den Burgh, Programmamanager Metamorfoze bij de KB | Nationale Bibliotheek.

De OKBN Voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van deze innovaties in (kunst)bibliotheken. Saskia Scheltjens, afdelingshoofd Research Services van het Rijksmuseum, zal haar licht laten schijnen over twee jaar Corona-beperkingen en de gevolgen daarvan voor het (kunst)bibliotheekvak. Vervolgens zullen de drie kanshebbers op de innovatieprijs hun inzending toelichten, waarbij er ruimte is voor vragen. We sluiten af met de uitreiking van de OKBN Innovatieprijs uit handen van de juryvoorzitter.

Na afloop kunnen we napraten onder het genot van een borrel. We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze OKBN Voorjaarsbijeenkomst.

Aanmelden
Deelname is gratis (we hanteren een max. van 25 deelnemers). Aanmelden kan via info@okbn.nl.

Programma
13.30: inloop
14.00: introductie Anna Rademakers, voorzitter OKBN
14.10: Saskia Scheltjens: De kunst van het transformeren : innovatie bij bibliotheken in
tijden van corona
14.35: 1e inzending UvA/HvA + vragen
14.50: pauze
15.10: 2e inzending DAL + vragen
15.25: 3e inzending Textielmuseum + vragen
15.40: Geert-Jan Koot: reacties van de jury
15.55: prijsuitreiking OKBN innovatieprijs
16.00: borrel
17.00: einde

Deadline extension to February 22: Call for Applications: Kress Foundation Conference Attendance Award

The 2022 Samuel H. Kress Foundation Conference Attendance Award for International Exchange is open for applications. Please apply soon to meet the extended deadline on February 22, 2022.

Thanks to the generosity of the Samuel H. Kress Foundation, the Art Libraries Society of North America offers a program to help fund international travel and promote the exchange of ideas and information among art librarians. Exceptional art information professionals will receive awards beginning at the amount of $1,500 USD* to attend conferences, thereby fostering communication and developing connections with international projects and initiatives. ​​

There are two categories of awards:

  • For European librarians and art information professionals to attend the annual conference of the Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA). The 50th Annual Art Libraries Society of North America conference to be held in Chicago, Illinois from April 5-9, 2022.   
  • For ARLIS/NA members to attend the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Art Libraries Satellite Meeting or another European art library conference. IFLA will hold their World Library and Information Congress in Dublin, Ireland from July 26-29, 2022. Given that some conferences may be offered virtually in 2022, applications for $150-500 for virtual conference attendance will also be considered.

*The Samuel H. Kress International Travel Awards Committee may take into consideration levels of need, participation, and travel costs before determining the final amount, but each award will begin with the $1,500 USD amount. 

This is a terrific opportunity made possible through the generosity of the Kress Foundation. Please submit your application (https://forms.gle/JYBvw5GL5zNvpK2w7) soon.

Overlijdensbericht Goos Dullaart

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Goos Dullaart op 24 januari jl. in de leeftijd van 78 jaar. Sinds zijn pensionering in 2010 was hij erelid van het OKBN. Het erelidmaatschap werd hem verleend uit waardering voor zijn vele verdiensten voor het OKBN, niet in de laatste plaats als een van de mede oprichters in 1982. Daarnaast heeft hij vele jaren bestuurstaken in onze vereniging vervuld waaronder meerdere malen het voorzitterschap.

Ondanks een zwakke gezondheid toonde hij zich nog steeds betrokken bij onze vereniging. Zo stuurde hij afgelopen zomer nog een afzegging voor onze online bijeenkomst met daarbij een gevonden uitnodiging voor de online informatie konferentie van Swets Subscription Service in De Doelen in 1992! Hij vroeg zich daarbij af hoeveel van ons nog zouden weten dat Swets indertijd een belangrijke tijdschriftenleverancier was. Swets bestaat niet meer, en online meetings hebben nu een totaal andere invulling was zijn overpeinzing.

De uitvaart heeft afgelopen donderdag 3 februari in besloten kring plaatsgehad. Wij herdenken Goos Dullaart met respect en vriendschap.

Wilma Knol, namens bestuur OKBN

Call for Applications: 2022 Samuel H. Kress Foundation Conference Attendance Award for International Exchange

The 2022 Samuel H. Kress Foundation Conference Attendance Award for International Exchange is now open for applications.

Thanks to the generosity of the Samuel H. Kress Foundation, the Art Libraries Society of North America offers a program to help fund international travel and promote the exchange of ideas and information among art librarians. Exceptional art information professionals will receive awards beginning at the amount of $1,500 USD* to attend conferences, thereby fostering communication and developing connections with international projects and initiatives. ​​

There are two categories of awards:

  • For European librarians and art information professionals to attend the annual conference of the Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA). The 50th Annual Art Libraries Society of North America conference to be held in Chicago, Illinois from April 5-9, 2022.  
  • For ARLIS/NA members to attend the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Art Libraries Satellite Meeting or another European art library conference. IFLA will hold their World Library and Information Congress in Dublin, Ireland from July 26-29, 2022. Given that some conferences may be offered virtually in 2022, applications for $150-500 for virtual conference attendance will also be considered.

*The Samuel H. Kress International Travel Awards Committee may take into consideration levels of need, participation, and travel costs before determining the final amount, but each award will begin with the $1,500 USD amount. 

This is a terrific opportunity made possible through the generosity of the Kress Foundation. Please submit your application (https://forms.gle/JYBvw5GL5zNvpK2w7) soon. The deadline is February 14, 2022.

OKBN Innovatieprijs 2021

Het OKBN wil dit jaar de beste bibliothecaire innovatie waarderen met een geldprijs van € 400

Het Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland nodigt zijn leden en andere kunstgerelateerde instellingen uit om hun meest succesvolle innovatie in Coronatijd te delen. Hoe ben jij in jouw bibliotheek de afgelopen twee jaar aan het werk geweest met je collega’s en voor je klanten? Wat kon opeens juist wel en zelfs beter of sneller? En wie had, of heeft, daar profijt van: je klant, je collega’s of allebei? Kortom, een dienst of product waardoor een verbetering is ingezet of tot stand gebracht en waar òf de klant, òf je collega’s òf allebei van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan een instructiefilmpje, een podcast, een dienst waardoor mensen niet meer hoeven te reizen, een nieuwe leermethode voor informatie-skills, …

Procedure
Maak een pitch (video, plaatjes, poster, en/of tekst). Adresseer zo mogelijk de volgende vragen:
Wat heb je vernieuwd/veranderd?
Wat is hieraan innovatief?
Wat heb je hierdoor verbeterd?
Hoe kunnen andere instellingen hiervan profiteren/leren?

Stuur deze pitch aan info@okbn.nl onder vermelding van ‘OKBN Innovatieprijs 2021’. De uiterste inzenddatum is 6 januari 2022. Jij en je instelling gaan ermee akkoord dat de inzending (presentatie) mogelijk op de website van het OKBN geplaatst wordt.

Alle inzendingen worden bekeken door een onafhankelijke vakjury. Deze jury bestaat uit Frank Huysmans (hoogleraar Informatiesamenleving, UvA), Geert-Jan Koot (voormalig conservator/hoofd bibliotheek van het Rijksmuseum), en Marg van der Burgh (programmamanager Metamorfoze bij de KB). De jury stelt een shortlist samen van de drie beste inzendingen. Deze shortlist wordt op de website van het OKBN geplaatst, waardoor leden en niet-leden de inzendingen kunnen bekijken. Alle OKBN-leden kunnen vervolgens een stem uitbrengen en de prijswinnaar bepalen. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt tijdens de OKBN-voorjaarsbijeenkomst van 2022.

Terugblik: Op bezoek bij de Bibliotheek Utrecht in 3D

Op dinsdag 5 oktober was het OKBN te gast bij de Bibliotheek Utrecht aan de Neude. De kleine 25 aanwezigen kregen achtereenvolgens een presentatie van Roy van Maarseveen van Zecc Architecten die betrokken was bij de verbouwing van het oude postkantoor tot bibliotheek, en een van directeur Deirdre Carasso die haar plannen voor de bibliotheek met ons deelde. Tot slot was er een rondleiding door het pand onder leiding van verschillende enthousiaste vrijwilligers en natuurlijk een borrel, waar de OKBN-leden elkaar na ruim anderhalf jaar weer eens ‘live’ konden spreken.

Lees de terugblik hier: link.

Uitnodiging OKBN-najaarsbijeenkomst

Op bezoek bij de Bibliotheek Utrecht in 3D

Wanneer: dinsdag 5 oktober 2021, 13.30-17.00u
Waar: De Bibliotheek Utrecht, Neude 11, Utrecht

In maart 2020 is de nieuwe bibliotheek van Utrecht geopend in het monumentale pand van het oude postkantoor aan de Neude. Het gebouw is jarenlang verbouwd en geschikt gemaakt voor zijn nieuwe bibliotheekfunctie.
Voor deze eerste ‘fysieke’ OKBN-bijeenkomst sinds het uitbreken van de coronapandemie nodigen we jullie graag uit in deze iconische bibliotheek. We hebben een rijkgevuld programma waarin de 3D-beleving centraal staat: Roy van Maarseveen van Zecc Architecten vertelt ons alles over de architectuur en de verbouwing van het pand. Deirdre Carasso, directeur van de Bibliotheek Utrecht, praat ons bij over de missie en visie van de bibliotheek. We krijgen een rondleiding én we kunnen elkaar eindelijk weer eens in levenden lijve ontmoeten.

Programma:
13.30-14.00: inloop met koffie
14.00-14.05: welkom door Anna Rademakers, voorzitter OKBN
14.05-14.30: presentatie van Roy van Maarseveen, Zecc Architecten
14.30-14.50: presentatie van Deirdre Carasso, directeur Bibliotheek Utrecht
14.50-15.00: korte pauze
15.00-16.00: rondleiding door de bibliotheek met de gidsen
16.00-17.00: borrel in restaurant Noda

Er is plek voor max. 40 deelnemers. Deelname is voor OKBN-leden gratis. Niet leden betalen €10,- en krijgen daarvoor een factuur toegestuurd.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 24 september per email bij Anna Rademakers via anna.rademakers@kb.nl.
We hopen jullie te mogen verwelkomen in Utrecht!

Verslag online studiemiddag: Diversiteit en inclusie in terminologie van kunstinstellingen en hun bibliotheken

Tot voor kort was de Westerse blik op (kunst)geschiedenis de standaard, maar over de hele wereld groeit het besef dat er meerdere perspectieven mogelijk en nodig zijn. Hoe kunnen kunsthistorische bibliotheken bijdragen aan een andere blik op hun collecties? Dit actuele onderwerp was voor het OKBN aanleiding een studiemiddag te organiseren en verschillende experts uit te nodigen hun kennis met leden en andere geïnteresseerden te delen.  

Lees het hele verslag van de online studiemiddag van 1 april 2021 hier terug: link.